Skip to main content

Direktupphandlingar - GB Obesitas Skåne har erfarenhet och kompetens inom flera områden.

Direktupphandling fetmakirurgi

GB Obesitas kan hantera all typ av fetmakirurgi inklusive komplikations- och revisionsoperationer. Vi är redan idag totalleverantör åt Region Skåne via konventionell upphandling. Referenser från samarbeten via direktupphandling finns från VGR och Region Kronoberg.
Vi kan underlätta direktupphandling m.h.a. skarp kravbilaga för er att använda emot oss, som fullt ut speglar kraven i vår befintliga upphandling med Region Skåne.

Direktupphandling av fullbemannad operationssal

Vi har två fullutrustade operationssalar vid kliniken på Skeppsbron i centrala Malmö, samt därtill hörande postoperativ uppvakningsavdelning och vårdplatser. Allt detta är fullbemannat av oss och vi har reservkapacitet. Bemanningen inkluderar narkosläkare. Vi har erfarenhet även av barnpatienter från 1 års ålder och uppåt.
Vid denna typ av direktupphandling bemannar ni enbart med era egna operatörer samt tar med era patienter -resten bemannar vi.
Referenser finns här ifrån Region Halland.

Direktupphandling av andra kirurgiska ingrepp

Vårt kirurgteam har mycket stor och bred erfarenhet att flertalet kirurgiska ingrepp och diagnoser. Vi kan tillhandahålla direktupphandlad kirurgi där vi sköter hela vårdkedjan åt er inom exempelvis gallkirurgi, bråckkirurgi, övre gastrokirurgi, benign tarmkirurgi, proctologi, stomirevisioner med mera. Vi är konventionellt upphandlad leverantör av proctologi respektive bukkirurgi (vårdgarantiupphandling) med Region Skåne redan idag.

Regelverk kring direktupphandling, våra kontaktpersoner

Det förenklade regelverket trädde i kraft den 1 februari 2022. Direktupphandlingsgränsen för sjukvårdstjänster är detsamma som tröskelvärdet, det vill säga 8 109 450 kronor år 2024.
Kontakta oss gärna för vidare diskussioner om era behov samt information om våra prislistor: Biträdande verksamhetschef Mari Flemming, email marie@gbobesitas.com; verksamhetschef Carl-Magnus Broden, email carl@gbobesitas.com eller HR-chef Suzana Mojanovska, email suzana@gbobesitas.com. Vi hörs!